Onze visie 

In de visie van Werkcontact heeft iedereen recht op maatschappelijke participatie. Het hebben van betaald werk is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Werk maakt mensen zelfstandig, zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en biedt een sociaal kader.

Werkcontact gaat bij het zoeken naar werk voor haar cliënten uit van de mogelijkheden en niet van beperkingen. Daarbij gaan we zorgvuldig te werk. Met een intensieve en persoonlijke intake, die resulteert in een op maat gesneden Persoonlijk Plan van Aanpak. 

Een goede bemiddeling betekent immers dat de randvoorwaarden optimaal zijn voor een duurzame plaatsing. Daarvoor is meer nodig dan alleen een vacature, want dat is vaak het probleem niet. Belangrijker is dat de persoonskenmerken en eigenschappen optimaal afgestemd zijn op die van de functie en het bedrijf.
wij gaan uit van mogelijkheden en niet van beperkingen