Outplacement


Klik hier voor het informatieformulier.

Wanneer een werknemer niet kan terugkeren in zijn of haar eigen functie en er bovendien geen andere functie binnen het bedrijf voor handen is, dan is outplacement een optie. Ook in dat geval kan Werkcontact u van dienst zijn. Het uitgangspunt voor een succesvol outplacementtraject is steeds een zakelijke aanpak van het probleem met oprechte aandacht voor de medewerker.
Ook hier staat onze intensieve persoonlijke bemiddeling naar een nieuwe baan centraal en spreekt het voor zich dat de opdrachtgever steeds tijdig een heldere verantwoording van de ondernomen activiteiten ontvangt.

Meer informatie over outplacement en onze outplacementdiensten vindt u hier.
onze intensieve persoonlijke bemiddeling naar een nieuwe baan staat centraal