gericht op
het vinden van
vast, betaald
werk voor alle
kandidaten

Cliënttevredenheid 8,7

Werkcontact heeft opnieuw meegedaan aan een groot klanttevredenheidsonderzoek. Op verschillende terreinen onderzocht een extern onafhankelijk onderzoeksbureau (Regioplan in opdracht van 'Blik op Werk') de klanttevredenheid van mensen met een reïntegratietraject. Werkcontact kreeg in dit onderzoek een eindcijfer van 8,7 van onze cliënten en het UWV beoordeelt onze dienstverlening als goed tot zeer goed en gaf ons het cijfer 8. De resultaten van dit onderzoek worden eind juni gepubliceerd op de website van de stichting Blik op Werk.  
 
Referenties
Werkcontact heeft voor verschillende bedrijven outplacement- en reïntegratietrajecten uitgevoerd.

Klik hier voor een overzicht van referenties.